Det er mange som tror at det å gjennomføre en bakgrunnssjekk av potensielle arbeidstagere er forbeholdt store virksomheter og stillinger som krever sikkerhetsklarering. Det er ikke tilfellet. Vi lever i en digital verden, hvor det dessverre har blitt verdens enkleste sak å jukse til seg karakterer og vitnemål. Her er det grunnleggende du bør vite om bakgrunnssjekker.

Hvorfor skal man gjennomføre en bakgrunnssjekk?

Terskelen for å jukse på CV-en har blitt lavere. LinkedIn fremstår mer og mer som en kanal hvor man skal vise hvordan man har lykkes. Det er ikke nødvendigvis «skoletaperne» som jukser med papirene sine, men heller de som mangler en liten bit for å få fullført graden sin og defor bestemmer seg for å kjøpe et vitnemål. De føler da at de har gjort seg fortjent til den graden fordi de har jobbet så hardt med den så lenge. Det siste seminaret eller den siste oppgaven som mangler kan virke ubetydelig, men i verstefall kan slik juks få fatale konsekvenser. Har for eksempel ingeniøren som har ansvar for den broen fullført ingeniørutdannelsen sin?

Les også: Er referansesjekk bortkastet tid?

En annen grunn til å gjennomføre en grundig bakgrunnssjekk er for å avdekke om kandidaten på nett eller i sosiale medier har ytret eller uttalt seg på en måte som kan krenke selskapets omdømme, eller som strider mot selskapets etikk og verdier. Dette kan for eksempel være krenkende eller rasistiske meninger i sosiale medier, kjønnsdiskriminering eller at de støtter ting som i henhold til norsk lov er straffbart. Slikt kan få store konsekvenser for virksomheten.

Hvem skal sjekkes?

Som nevnt er ikke bakgrunnssjekker forbeholdt store virksomheter. Det vil være vel så viktig for et enkeltmannsforetak å forsikre seg om at en deltidmedarbeider faktisk har den nødvendige kompetansen eller erfaringen. Det vil være opp til virksomheten å bestemme hvem som skal bli sjekket. Noen velger å sjekke sjåførene, fordi de har kontakt med kundene. Andre velger å sjekke lederne eller fagpersonellet. Vi anbefaler at man gjør en risikovurdering av hva en feilansettelse kan medføre og identifiserer hvilke stillinger eller roller som er spesielt utsatte (en risikovurdering av funksjonene med tanke på verdier, omdømme, servicegrad og lignende).

Hvordan skal en bakgrunnssjekk benyttes?

Den viktigste funksjonen til en bakgrunnssjekk er å verifisere konkret og fremlagt informasjon. Det betyr blant annet at man sjekker om kandidatene har hatt de stillingene og arbeidsoppgavene som de har oppgitt og at de har fullført utdannelsen ved den aktuelle skolen. Det går også på å sjekke opp om de personene som er satt opp som referanse faktisk har de rollene som er oppgitt, og om de er relevante.

Det er svært utfordrende å dømme en kandidat basert på treff i sosiale medier. Det du personlig tolker som negativt, kan en annen person i en annen by anse som uproblematisk. Derfor anbefaler vi at dere kun vurderer ting som er relevant med tanke på stillingen kandidaten søker.

Les også: Derfor bør du som toppleder bry deg om rekruttering

Husk skriftlig samtykke

Et skriftlig samtykke på at det kan gjennomføres en bakgrunnssjekk er nødt til å foreligge. Dokumentet er blant annet nødt til å ta for seg hva som skal sjekkes og hvilke kilder som skal kontaktes. Dette er utrolig viktig. Systematisk innhenting av informasjon om en kandidat uten deres samtykke er ulovlig.

 

Last ned gratis e-bok: 8 trinn til strategisk rekruttering av toppkandidater Last ned nå ›