De fleste som skal rekruttere nye ansatte velger å fokusere på personens CV. Ønsker du å jobbe for å øke treffsikkerheten i dine ansettelser, må andre utvelgelsesmetoder tidlig inn i prosessen.