Erik Wilvang

Erik er ansvarlig for Bid i Webcruiter. Litt pedant når det kommer til etterlevelse av lover, regler og rettskrivning – og deler hyppig sin kunnskap med kunder og kolleger. Ansvarlig for innholdet i alle større avtaler og at disse etterleves på en god måte gjennom hele avtaleperioden.

Siste Innlegg

Tips til dere som vurderer å bytte rekrutteringssystem

Av Erik Wilvang 18. desember 2019

Dersom du vurderer å bytte rekrutteringssystem, er det sikkert ting du ikke er fornøyd med i systemet dere bruker i dag. Start med å lage to lister – én liste med ting du liker med nåværende system – og én liste med ting du ikke liker eller savner. Du bør også vurdere service, support og driftsstabilitet når du lager listene.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Rekrutteringsløsning, Rekrutteringsprosessen

Prokrastinerende jobbsøkere og faste søknadsfrister

Av Erik Wilvang 24. april 2019

Alle som lyser ut stillinger erfarer at mennesket er et prokrastinerende vesen – veldig mange utsetter arbeidsoppgaver til siste liten. Hvem husker vel ikke køene foran rådhusene frem mot midnatt når fristen for innlevering av selvangivelse bare var timer unna.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Rekrutteringsløsning, Kandidatopplevelse, Rekrutteringstrender

GDPR – og rekrutteringsløsninger

Av Erik Wilvang 30. august 2017

Hva er personvernforordringen – GDPR?

28. mai 2018 trer nye personvernregler i kraft i EU/EØS-området – ofte forkortet GDPR (General Data Protection Regulations). GDPR er «forordning», i motsetning til et «direktiv» som dagens norske personopplysningslov bygger på. Dette medfører at GDPR blir gjeldende lov i alle medlemslandene på lik linje med egne nasjonalt vedtatte lover. Mens et EU-direktiv gir retningslinjer og anbefalinger til hva nasjonale lover skal eller bør inneholde og regulere, blir det nå identisk lovgivning for alle medlemsland – samtidig.

Les mer ›

Temaer: GDPR, Rekrutteringsløsning, Personvernforordningen

Tips til dere som vurderer å bytte rekrutteringsløsning

Av Erik Wilvang 18. mai 2017

Dersom du vurderer å bytte rekrutteringsløsning, er det sikkert ting du ikke er fornøyd med i løsningen dere bruker i dag. Start med å lage to lister – én liste med ting du liker med nåværende løsning – og én liste med ting du ikke liker eller savner. Du bør også vurdere service, support og driftsstabilitet når du lager listene.

Les mer ›

Temaer: Rekrutteringsselskap, Lønnsomhet, Rekrutteringsløsning

Husk disse spesielle forholdene når du arkiverer tilsettingssaker

Av Erik Wilvang 14. desember 2016

Offentlige virksomheter er underlagt spesielle dokumentasjons- og journalføringskrav. Hvilke krav som stilles til virksomheten du jobber i avhenger av virksomhetens egne vedtekter og hvilke lover som er gjeldene. Det er allikevel noen spesielle forhold du bør kjenne til ved arkivering av tilsettingssaker.

Les mer ›

Temaer: Arkivering, Kompetanse

Hvordan journalføre og arkivere tilsettingssaker?

Av Erik Wilvang 9. desember 2016

Offentlighetslovens krav til journalføring av korrespondanse dekker langt flere virksomheter enn de som har fått delegert enkeltvedtaksmyndighet, eller som er omfattet av arkivloven. Det kan til tider virke uoverkommelig for den enkelte å navigere seg gjennom havet av lover og forskrifter. Derfor har vi tatt for oss det grunnleggende innen hvem som er underlagt arkivloven og hva som bør dokumenteres.

Les mer ›

Temaer: Rekruttering, Stillingsannonser, Arkivering, Kompetanse

Om Rekrutteringsbloggen

Gjennom Rekrutteringsbloggen.no ønsker vi i Webcruiter å bidra til innsikt og inspirasjon om faget rekruttering og hjelpe deg som leder/rekrutterer å skape verdier i virksomheten.

Besøk www.webcruiter.com/no

Siste innlegg