Ah, så du sliter med å få kompetente søkere til stillingen du har utlyst? Velkommen i klubben! Med så lav arbeidsløshet som vi har her i Norden, vil dette problemet vare i lang tid. Men hvordan ser stillingsutlysningen din ut? Har også du lagt deg på et ønske om minimum 3 års relevant erfaring? Klart det kreves relevant erfaring i mange stillinger, og at en som kommer rett fra skolebenken ikke vil kunne gå inn i stillingen. Men hva om det tenkes litt mer langsiktig?

De store virksomhetene har vært tvunget til å ansette ressurser uten arbeidserfaring i mange år. Egne avdelinger jobber kun med å tiltrekke seg de beste og ansetter de gjerne før de har begynt på siste året av sin utdannelse. De har satt dette i system og gjør det kun fordi det er lønnsomt.

Men hva med alle oss andre, som ikke har egne trainee-programmer eller bred erfaring i å ansette personer som ikke enda har arbeidserfaring, i hvert fall ikke noe som er relevant?

Først tenker jeg at den aktuelle avdelingen som trenger ressurser må være i stand å ta i mot en sylfersk arbeidstaker. Hva kreves av opplæring for å utføre arbeidsoppgavene? Hvem skal «eie» den nye ressursen til vedkommende er selvgående? Har vi egentlig kapasitet til å gjøre den ekstra jobben det vil være å få den nyansatte i drift? Hvor lang tid vil det ta før den nyansatte er 100% selvgående?

Etter en slik runde, kan det hende du ender opp med å fortsette å lete etter en med 3-5 års erfaring og er en supermann i faget. Kanskje fordi det kreves en del å ansette rett fra skolen. Men kanskje du allerede nå skal begynne på den forberedende fasen som vil gjøre det mulig å ansette ressurser uten arbeidserfaring neste gang du skal ansette. Kanskje bør det vurderes om hele virksomheten du jobber i skal se på hva tilførsel av uerfarne hoder kan skape av verdier fremover.

Ansett for potensiale, ikke erfaring

En av fordelene ved å ansette potensiale og ikke erfaring, er at de kan utvikle seg til lojale medarbeidere som på sikt kan gi virksomheten høyere verdier enn en som ble ansatt med erfaring. Motivasjonen som ligger i å bevise i en ny jobb og ønske om karriere kan være en vinn-vinn-situasjon for medarbeider og virksomhet. Det vil også være mye lettere å få ressurser uten arbeidserfaring inn i rekrutteringsprosessen, enn de som har arbeidserfaring.

Lettere å forme

En annen positiv side ved å ansette personer uten arbeidserfaring er at de tilpasningsdyktige. Det betyr at de er lettere å forme og utvikle dem i tråd med virksomhetens verdier og mål.

Ingen uvaner

En uerfaren arbeidstaker drar heller ikke med seg uvaner fra tidligere stillinger.

Overførbare ferdigheter

Selv om den nye ressursen ikke har erfaring fra lignende arbeid, betyr det ikke at ikke vedkommende har ferdigheter som er overførbare til sin nye rolle. Det kan være ferdigheter fra hobbyer, skole eller frivillige prosjekter de har jobbet med. Bruk litt tid med den nyansatte og se etter slike ferdigheter, det kan være svært lønnsomt og interessant.

Takknemmelighet

Å få seg jobb som nyutdannet er for mange en stor utfordring og roten til mye bekymring. Når du gir en av disse tilbud om jobb, vil de være svært takknemlige for at du ga dem muligheten. Etter at du også har lært dem det du kan og investert i opplæring, har du gitt dem en god start på karrieren og de vil være mer dedikerte til sitt arbeid. Belønningen til deg som arbeidsgiver og virksomheten er mer lojale medarbeidere som gjerne vil jobbe hardt for å bevise at de fortjener sin plass og at du gjorde et godt valg.  

Nye impulser

Tar du sjansen på å bringe uerfarne inn i avdelingen, har du også muligheten til å få inn nye impulser og ideer. Du som leder bør legge forholdene til rette for at den nyansatte blir tatt med og hørt, kanskje i situasjoner der det tidligere ikke ville vært naturlig at en uten erfaring var med.

Entusiasme

En som har fått tilliten og er i starten av sin karriere vil være entusiastisk og åpen for læring. Vær med å holde liv i denne entusiasmen så lenge som mulig. Den må gjødsles og krydres og jobbes med, så den ikke svinner hen i en kultur som kanskje ikke har så mye entusiasme.

Bare gjør det

Nå har du lest alt dette og kanskje har det gitt deg et litt annet syn på hvem du skal rekruttere i fremtiden. Bestem deg for å gjøre en endring, bare gjør det! Det er du som må utfordre det etablerte. Bare gjør det, du vil ikke angre!

 Gratis e-bok: 14 tips for mer treffsikker rekruttering Last ned ›