En rekrutteringssjef står i hovedsak ansvarlig for at organisasjonen skal tiltrekke seg og ansette de beste kandidatene. Det er ikke bare enkelt, men det er ofte de samme problemstillingene som går igjen. Etter utallige møter og samtaler med kunder og bekjente som innehar rollen som rekrutteringsansvarlig ser jeg at noen ting peker seg ut hos de som gjennomfører jobben aller best. Her er seks tips jeg mener enhver rekrutteringssjef bør følge:

1. Etabler en overordnet strategi for rekrutteringen i organisasjonen

Hvem skal dere tiltrekke og hvordan? For å sikre at alle kandidatene stiller på lik linje i rekrutteringsprosessen, uavhengig av kjønn, etnisitet, og lignende, må man ha en overordnet rekrutteringsmetodikk i selskapet som alle følger.

Det betyr at uansett hvor i selskapet du søker jobb, så skal du kjenne igjen prosessen du blir tatt gjennom. Dette er en av de største utfordringene for rekrutteringsansvarlige når de møter ledere som vil gjøre ting på sin måte. Da er det viktig at du bruker dokumentasjon for å understøtte argumentene dine, referer gjerne til treffsikkerhet.

2. Legg til rette for at alle kan følge den overordnede strategien

Dette gjøres gjennom opplæring, tilgjengelige intervjumaler, referansemaler og velfungerende systemer. Her er det mange som ikke er tøffe nok i gjennomføringen og tillater at det blir gjort «slik vi alltid har gjort det». Husk at det er du som har det overordnete ansvaret og at du må følge opp rekrutteringen.

3. Bruk organisasjonen i rekrutteringsprosessene

Involver dine medarbeidere i markedsføringen av bedriften og stillingen som skal besettes. Medarbeidere kan bidra med å dele på sosiale medier, anbefale kandidater, dele kunnskap om miljøer hvor man kan finne aktuelle kandidater, og gjennom dette ta ansvar for kandidaten i onboardingen. Sørg for at dine kollegaer er representert på konferanser og i nettverksgrupper hvor de kan utvikle relasjoner i aktuelle fagmiljøer.

Les også: Utnytter du virksomhetens nettverk i rekrutteringsprosessen?

4. Gjør kandidatundersøkelser etter hver rekruttering

Det er kun kandidatene som kan gi deg tilbakemelding på hvordan rekrutteringsprosessen oppleves for de som søker. Har de en god opplevelse selv om de ikke får jobben, vil de sannsynligvis søke igjen og snakke positivt om organisasjonen til andre. Det motsatte vil skje hvis de får en negativ opplevelse med dårlige rutiner, mangelfulle tilbakemeldinger og ustrukturerte intervjuer.

Les også: Påvirkes virksomhetens omdømme av rekrutteringsprosessen?

5. Sørg for nok ressurser internt og eksternt

Det er viktig at du har nok ressurser til rekruttering internt. Mangel på ressurser går utover kvaliteten på rekrutteringsprosessene. De som rekrutterer blir utslitt, bestillere av rekruttering blir utålmodige og organisasjonen får fort et dårlig rykte blant kandidater hvis prosessene er dårlige.

Samarbeid tett med kommunikasjons- og markedsavdeling. De bør kunne hjelpe deg å nå aktuelle kandidater og gjøre det enkelt for kandidatene å finne frem til karrieresider og ledige stillinger. De bør også drive employer branding internt og eksternt.

Eksternt bør man ha et nettverk av fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner og profesjonelle rekrutteringsselskaper for samarbeid og assistanse.

6. HR og rekruttering må ha en plass i ledergruppen

Rekruttering og utvikling av medarbeidere er en av de viktigste oppgavene i en organisasjon. Sørg for at dere er representert i strategiutviklingen. Rekruttering skal gjennomføres etter valgt strategi, ikke etter impulshandlinger fra forskjellige ledere. Hvilke kompetanser er viktige om fem år? Sannsynligvis ikke akkurat de samme som i dag.

Gå gjennom disse tipsene og vær ærlig med deg selv og organisasjonen. Det er alltid rom for forbedringer - hos alle... Lykke til!

 

Gratis videoforedrag: Riktig rekruttering hver gang Se nå ›