Som leder bør du sette deg inn i hvordan systemene i din organisasjon fungerer. Ofte kan man forbedre virksomhetens effektivitet og kvalitet ved å sørge for at systemene snakker sammen. Det kan faktisk bli den viktigste økonomiske beslutningen du tar i 2017. Her er 4 viktige grunner til at du bør bry deg om systemintegrasjoner:

1. Lønnsomhet

Hvilke integrasjoner som er lønnsomme for dere avhenger av bransje, virksomhet, volum og lovverk. For det offentlige er den typiske integrasjonen mot arkivering. Offentlig sektor er underlagt krav om å dokumentere saksgangen og dokumentene som flyter mellom bruker og det offentlige. Integrasjoner som sørger for at denne informasjonen sømløst overføres mellom systemene kan sikre at dokumentflyten lagres samtidig som den sparer virksomheten for omfattende tidsbruk, vi kan fort snakke om flere årsverk.

Les også: Utnytter du den gullgruven av data du sitter på?

Når en virksomhet kjøper rekrutteringsløsning, har de en rekke krav, ønsker og tanker. Men ikke alle ser på hvilke verdier som kan skapes ved å integrere rekrutteringsløsningen med andre fagsystemer. Et slikt fagsystem kan for eksempel være verktøy for testing av personlighet og evner. Bruk av testverktøy gir et langt bedre grunnlag for å ansette de riktige kandidatene og ikke minst unngå feilansettelser, noe som er svært lønnsomt.

2. Brukervennlighet

Dagens samfunn forlanger i stadig større grad at systemer er intuitive og fungerer sømløst. Vi ønsker å jobbe selvstendig, uten å forholde oss til mye teknisk informasjon.

Brukervennlighet kan blant annet være å slippe å bruke flere sett lenker, brukernavn og passord. Løsningen kalles Single-Sign-On (SSO) og gir brukerne tilgang til det de trenger via én innlogging.

3. Mindre sannsynlighet for feil

Alle oppgaver som innbefatter manuelle rutiner åpner for feil. Når overføringen av informasjon derimot blir gjennomført sømløst unngår man feilregistreringer som følge av menneskelige svikt.

4. Rask gjennomføring

Mange som har vært med å utvikle egne systemer eller egne integrasjoner vet at det fort går mye tid og at utfallet kanskje ikke blir som ønsket. Derfor er det som regel lønnsom å bruke standard programvare som er velprøvd og i drift hos andre organisasjoner

Les også: 5 gode grunner til å gjennomføre en rask rekrutteringsprosess

Det er altså mange fordeler ved å gjøre seg kjente med hvilke systemer virksomheten bruker og om disse kan snakke sammen. Implementering av integrasjoner er en billig forsikring mot feilregistreringer og overdreven tidsbruk.

 

 

Gratis kalkulator: Hvor mye koster feilrekruttering din bedrift? Prøv nå ›